BEPS Reporting

Nieuwe richtlijnen BEPS rapportages

Vanaf januari 2016 treden nieuwe richtlijnen in werking die van invloed zijn op uw BEPS rapportages. Deze nieuwe richtlijnen kunnen voor uw organisatie verschillende, nog niet te voorziene, gevolgen hebben. Denk hierbij aan reputatieschade, belastingrisico’s en administratieve verplichtingen. Natuurlijk wilt u allereerst inzicht in de risico’s die deze richtlijnen voor úw organisatie met zich meebrengen. Hier willen wij u graag bij helpen.

CPMview biedt een volledige risicoanalyse die door u zelf eenvoudig te beheren is, zodat u ook in de toekomst grip heeft op de risico’s die deze nieuwe richtlijnen voor BEPS reporting met zich meebrengen.

Meer informatie over BEPs reporting?

Neem contact op. Wij vertellen u graag alles wat u als Tax Manager/ CFO moet weten over deze nieuwe fiscale regelgeving. Bel ons voor een vrijblijvende demo.

Telefoon: 085-8770689 E-mail: info@cpmview.com

BEPS richtlijnen

Vanaf januari 2016 worden multinationals geconfronteerd met de nieuwe BEPS richtlijnen vanuit de G20 / OESO. (Deze richtlijnen zijn ondergebracht in ‘Base Erosion and Profit Shifting Project’ (BEPS) en bestaan uit een Country-by-Country rapportage (CBC), een master en local file. Niet alleen betekent dit een extra rapportageverplichting; eveneens zijn multinationals dan verplicht om fiscale constructies inzichtelijk te maken. Daarnaast pleit Nederland ervoor om deze rapportage openbaar te maken.

Risicoanalyse

Wij begrijpen dat u zich ernstig zorgen maakt over de gevolgen van de nieuwe richtlijnen. U bent niet de enige. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de CFO’s zich zorgen maakt over reputatierisico’s, belastingrisco’s en de administratieverplichtingen. Wanneer u inzicht heeft in de risico’s weet u hoe u kunt anticiperen op deze regelgeving en kunt u de genoemde risico’s mijden.

CPMview helpt u inzicht te geven in de risico’s en mogelijke oplossingen. Daarbij weten wij hoe u op efficiënte wijze de BEPS vereisten kunt integreren met uw bestaande processen. Onze oplossing faciliteert zowel in het besluitvormingsproces (tax planning), als het rapportageproces.

CPMview onderscheidt zich van andere risicoanalyses door

  • zelf uit te voeren analyses,

  • geïntergreerd in bestaande bedrijfsprocessen,

  • continuiteit in het proces.

     

Contact

Wilt u meer informatie neem contact op.

Contact