Machine Learning voor finance

https://www.cpm-view.com/machine-learning-voor-finance/

Machine Learning voor finance

Wat is Machine Learning voor finance?

De mogelijkheden en voordelen van Machine Learning (ML) en Artificial Intelligence (AI) zijn veel belovend. De toepassing ervan maakt velen enthousiast, maar wat verstaan we eigenlijk onder ML en AI? De woorden ML en AI worden in veel gevallen door elkaar gebruikt en worden vaak verward, we starten daarom met een korte definitie.

 • AI is het concept van machines die in staat zijn om taken uit te voeren die meestal door mensen worden uitgevoerd.
 • ML is een toepassing van AI gebaseerd op het idee dat software kan leren van gegevens zonder expliciet geprogrammeerd te zijn hier en zichzelf moeten kunnen verbeteren door gebruik te maken van statistieken.

Hoe werkt ML?

Bij ML worden algoritmes ontwikkeld waarmee software wordt getraind. Het gaat het om het vinden van modellen die een output van een input voorspellen. Dat trainen gaat met datasets voor het trainen en valideren van hetgeen de software geleerd heeft. Hierbij wordt de dataset in tweeën gedeeld: één om het juiste model te selecteren en de andere dataset om te controleren of het model toepasbaar is voor verschillende data. Oftewel, controleren of het geleerde juist is.

Er zit veel statistiek achter de modellen en de uitkomsten. Daarbij is het van belang om het juiste ML-model te kiezen, wat een kunst op zich is. Het toepassen van ML-methoden op zakelijke problemen is dus tijdrovend en uitdagend. Het vraagt om experts zoals datawetenschappers, die schaars zijn op de arbeidsmarkt.

Geautomatiseerd machinaal leren maakt een einde aan dit probleem. Door het bouwen en gebruiken van ML-modellen te automatiseren zijn de toepassingen van ML toegankelijker geworden. Bij geautomatiseerde ML loopt het algoritme automatisch door de gegevens heen en selecteert de modellen die de meest relevante informatie opvragen. Deze geautomatiseerde algoritmen maken gebruik van verschillende modellen om ML in de organisatie efficiënter te maken, zonder dat veel kennis van statistieken nodig is. ML is dus ook bereikbaar voor uw organisatie.

Voorbeeld van een toepassing

Hoe ML in de praktijk kan werken laat zich het beste zien aan de hand van een voorbeeld;  een investeringsanalyse.

Bedrijven moeten hun beslissing om al dan niet te investeren baseren op de winstgevendheid van een investering. Dit kan worden gedaan door het berekenen van de kasstromen voor een investering. Echter, hoe kom je aan verwachtte toekomstige inkomsten voor een toekomstige investering als er geen historische gegevens beschikbaar zijn?

Om dit te verhelpen kunnen we gegevens genereren die representatief zijn voor de inkomsten en kosten van de investering. Dit kan door gebruik te maken van een Monte Carlo simulatie, waarmee deze gegevens kunnen worden gesimuleerd. Zo kan de waarde van de investering berekent worden en kan men beargumenteren of de investering rendabel is. De statistische techniek helpt bij het creëren van representatieve gegevens en het maken van prognoses. Dit helpt om slagvaardiger te handelen in het besluitvormingsproces.

Hoe kunnen wij helpen?

CPMview biedt tooling die een organisatie helpt om ML toe te passen in de financiële rapportering en analyse van de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit maakt het nemen van beslissingen efficiënter en kwantitatief beter onderbouwd. Dit wordt gedaan door het implementeren van geautomatiseerde machine learning tools die in de cloud of op de achtergrond van uw desktop draaien, terwijl u aan uw dagelijkse taken kunt werken.

In het volgende blog gaan we dieper in op de vraag: ‘Hoe Machine learning kan worden ingezet binnen de Finance Function’.

https://www.cpm-view.com/innovative-plug-play-app-for-country-by-country-reporting/

Innovatieve plug & play app voor country-by-country rapportage

CPMview heeft onlangs een innovatieve cloud app ontwikkeld voor Country-by-Country rapportage. Deze unieke app zorgt er voor dat organisaties het gehele Country-by-Country proces vanuit één oplossing volledig kunnen doorlopen; van het samenstellen van de gegevens uit verschillende bronnen tot het publiceren van de rapportages.  

Certificaat ‘Qualified Partner Packaged Solution’

Afgelopen week ontving CPMview het certificaat Qualified Partner Packaged Solution’ van SAP, voor  de Country-by-Country app. Dit betekent dat de Country-by-Country app een gewaardeerde oplossing is die geïntegreerd gebruik maakt van marktleidende SAP-software. Het toekennen van dit certificaat staat voor innovatieve partner diensten, specialistische kennis, snelle ’time-to-value’, lage risico’s, hoge voorspelbaarheid van implementatietijden, tegen zeer betaalbare prijzen. 

Rudmer Bosga, Partner Business Manager SAP Nederland: We zijn heel blij met de nieuwe propositie van CPMview. De Country by Country app is ´spot on´! Een verrijking van het SAP Analytics Cloud platform door een lastig en prijzig proces volledig te integreren in het platform en voor een vaste prijs per maand in combinatie met een eenmalige en vooraf vastgestelde korte implementatie.”  

 Moderne ‘all-in-one’ Cloud oplossing

CPMview heeft ruime ervaring met de processen rondom fiscale eenheidsrapportage, VPB-aangiften, Btw-aangiften en Base Erosion & Profit Shifting (BEPS). Dagelijks adviseren wij onze klanten hoe deze processen ondervangen kunnen worden in rapportagesystemen. Deze kennis combineerde wij met onze kennis van het SAP Analytics Cloud platformresulterend in een ‘all-in-one’ Cloud oplossing voor Country-byCountry rapportage 

 “Deze app is een echte plug & play oplossing voor complexe rapportageprocessen en biedt niet alleen inzicht in de financiële resultaten van een bedrijf, maar geeft ook weer hoe fiscale autoriteiten deze gegevens interpreteren. De resultaten zijn 24/7 toegankelijk en worden gevisualiseerd in overzichtelijke dashboards. De app is dan ook een mooi voorbeeld van een moderne financiële oplossing waarin onze kennis van zowel financiën als tooling samen komen”, aldus Bart van Onzen, Partner CPMview.  

https://www.cpm-view.com/update-sap-s-4hana-for-group-reporting/

Update SAP S/4HANA for Group Reporting 

SAP S/4HANA for Group Reporting  – update met veel nieuwe mogelijkheden

Wat is SAP S/4HANA for Group Reporting ook alweer?

Afgelopen zomer heeft u in ons artikel over Group Reporting al kunnen lezen wat Group Reporting is: Group Reporting is dé nieuwe consolidatieoplossing van SAP op het S/4HANA platform en is beschikbaar als cloud en in ‘on-premise (op eigen server)’ versie. Group Reporting draait rechtstreeks op de financiële cijfers in het S/4HANA Finance systeem en maakt zo directe consolidatie mogelijk, zonder dat de gegevens overgeladen dienen te worden.

In dit artikel wordt een update gegeven over de ontwikkelingen in het afgelopen halfjaar door de meeste recente (on-premise) versie te bespreken, versie 1909.

Wat is 1909?

SAP werkt voor Group Reporting met jaarlijkse hoofd-updates (‘major upgrade’) voor de on-premise variant. Afgelopen september kwam versie 1909 uit, de laatste hoofd-update met veel nieuwe mogelijkheden. In de tabel hieronder worden de belangrijkste nieuwe functionaliteiten weergegeven van de 1909 t.a.v. de grote update daarvoor, de 1809. Het is duidelijk zichtbaar dat de ontwikkelingen niet stil hebben gestaan. In de paragrafen onder de tabel lichten we enkele van de ontwikkelingen toe:

Advanced IC matching and reconciliation

De intercompany afstemming is voor veel organisaties nog steeds een tijdrovende fase in de maandelijkse rapportage. In de 1909 release zijn aanzienlijke verbeteringen aangebracht die de IC matching en afstemming efficiënter kunnen maken. In de nieuwe apps zijn de volgende mogelijkheden te vinden:

 • Real-time afstemming
 • Automatisering van (IC-)processen
 • Inzicht in de afstemming met ingebouwde overzichten
 • Doorklikken tot aan transactie-niveau
 • Opvolgen door automatische boekingen of matchen van documenten

Data mapping

In de cloud versie van Group Reporting (en later ook in de on-premise oplossing) zijn nu ook datamappings aanwezig. Hiermee kan data van niet-SAP bronnen gemapt worden naar de S/4 Finance tabel. Zowel de data als de mapping van de data worden ingelezen, waarmee de data van het externe grootboekschema vertaald wordt naar het interne groep-schema:

 • Het bron bestand dient een CSV bestand te zijn. Dit standaard formaat is voor veel bronsystemen makkelijk te exporteren en kan daarna ingelezen worden
 • De mapping van extern naar intern kan in Excel gemaakt en daarna ingelezen worden

Het inlezen van data van externe bronnen en het mappen was voor veel consolidatiesystemen al jaren standaard functionaliteit. In Group Reporting miste dit tot op heden, echter sinds versie 1909 is dit gelukkig rechtgetrokken. Dit maakt de inzet van Group Reporting gemakkelijker en flexibeler.

Matrix consolidatie

Traditioneel consolideren de meeste organisaties hun cijfers via een groepsstructuur van entiteiten. Hiermee voldoen ze aan de statutaire verplichting en dit wordt dan ook door de standaard consolidatiesoftwarepakketten ondersteund. Steeds meer organisaties willen echter ook nog via alternatieve dimensies, zoals kostenplaatsen kunnen consolideren over dezelfde data. Zo ontstaat een matrixconsolidatie, wat aanzienlijk complexer is. Deze mogelijkheid wordt nu ook door Group Reporting ondersteund.

Conclusie

SAP Group Reporting (SAP S/4HANA for Group Reporting) heeft weer een goede stap gemaakt qua ontwikkeling. Hiermee wordt de inzetmogelijkheid weer aanzienlijk vergroot. De data mapping maakt externe data (buiten SAP S/4) gemakkelijker, wat voor veel organisatie simpelweg een must is. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en houden u graag op de hoogte. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Group Reporting, of andere softwareoplossingen in uw organisatie: wij helpen u graag verder.

https://www.cpm-view.com/onestream-xf-5-2-analyze-without-compromise/

OneStream XF 5.2 – Analyze without compromise

Analyze without compromise

Today, companies need the finance organization to be more than just the recordkeeping accounting function. They rely more heavily upon the CFO and finance organization as a strategic partner to the business, by providing business insight and predictions to support decision-making and impact the strategic direction. Finance leaders deal with these challenges by becoming more forward-looking and moving more and more towards the adoption of (predictive) analytics, data science and other innovative technologies. These technologies allow them to create meaningful forward-looking insights, combining both operational and financial information to support more informed decision-making.

OneStream’s BI/Analytics Strategy fits this need perfectly, by enabling finance and business users to quickly integrate, analyze, visualize, and draw insights across all aspects of their business within a single, unified platform. Their strategy is to provide easy access to all the data these users need for analysis, directly within OneStream so they can “analyze without compromise.”

OneStream’s latest platform release, OneStream XF 5.2, enables organizations to integrate a broad range of data types, from summarized financial data to detailed operational data in a single platform. New BI Dashboards and Pivot Grids enable self-service data visualization to highlight and analyze key business trends.

In short, the following features were added to OneStream’s Fall release:

 • BI Blend
 • Self-Service Dashboards
 • Pivot Grids
 • Performance on Large data Volumes

BI Blend

With the BI Blend feature, OneStream enables the blending detailed operational data with cube dimensions. It transforms and aggregates all data into a unified reporting format by using the metadata and hierarchies from the cube. The data is stored in separate tables, from which it can be reported using cube views, dashboards and Pivot Grids (discussed later in this blog). The blended data is read-only, meaning that no calculations or business rules can be utilized. However, it is possible to translate the data into a single target currency.

The BI Blend feature applies an in-memory process to collect, transform and aggregate the information. Once that process is finalized, the data is stored in relational column-store tables. During this process, also the parent records are stored in the table, allowing for greater performance.

The BI Blend feature is especially useful when you want to aggregate and report operational information based on hierarchies in OneStream, but do not want to put all that information into your financial model supporting the concept of “leave the data where it belongs”. BI Blend enables a governed process, while keeping your planning models agile.

Self-Service Dashboards

Within this new release, it becomes much easier to create highly visual dashboards. In prior releases, creating a dashboard required setting up many elements and linking them together. In version XF 5.2, the BI Viewer component is introduced allowing you to easily create a dashboard by dragging and dropping different items to view your data. In addition to the basic chart types, you can also use gauges, range filters, grids, maps and many more.

All elements are interactive and by means of drilling down into a certain item, all other items on your dashboard are adjusted as well. By means of using the color schemes in a smart way, you can also view a certain department, product or entity in the same color across all visualizations.

OneStream XF 5.2 enables users to quickly configure interactive dashboards that grant users real-time access to trusted data in OneStream, and other data sources. With this enhanced dashboard building component, OneStream allows customers to reduce the need to export data out to third party BI tools such as Power BI and Tableau to leverage advanced visualizations.

Pivot Grids

Besides the new BI Viewer component, another dashboard component has been released, called the Pivot Grid Dashboard Component. This offers fast ad hoc data exploration of large volumes of data, by creating a pivot table. Data from any source can be used to perform multi-dimensional analysis. Conditional formatting can be used to quickly identify and highlight important information, just by a click of the mouse. Additional key features include the ability to add calculated fields, like text and measures, sort, filters, automatic totals and many more.

Performance on Large Data Volumes

OneStream XF 5.2 includes some enhancements to improve performance in reporting and analysis on larger data sets, such as paging and sparse data suppression. In 2020 and 2021 OneStream will deliver additional capabilities as part of the X-Scale initiative, including scheduled and autonomous scaling of MS Azure cloud resources.

How can your organization benefit?

With the XF 5.2 release, the OneStream platform is extended with self-service dashboards and built-in governed analytics. Instead of moving your data to a BI platform, OneStream has brought the BI capabilities into OneStream. You can bring in all information you need into OneStream and analyze it within a single platform. This way, you retain all the financial intelligence, governance, workflow and the single version of the truth for financial and operational data that you need for reporting, analysis and decision-making.

With these new features, you can:

 • Simplify IT landscape – utilize one platform for CPM, BI, Analytics and Visualization across all parts of the organization. This allows you to eliminate fragmented tools and reduce the total cost of ownership.
 • Integrate financial and operational data – rapid collecting, mapping and loading of large data volumes from external sources.
 • Eliminate latency and replication – no need for moving data into separate BI tools, causing latency and loss of control.
 • Increase speed of value – self-service dashboards allow finance and business users to analyze financial results or operational data super-fast. All can be done using familiar workflows, controls and analysis tools.
 • Complete transparency – the OneStream platform provides complete transparency and audit trails for all data within the platform; financial, planning or operational data.
https://www.cpm-view.com/scenario-planning-op-basis-van-studentaantalllen/

Lunch SAP Analytics Cloud; Scenario planning voor het Hoger Onderwijs

Scenario planning op basis van studentenaantallen

Wat is de impact van een stijgende instroom van studenten op de winst-en-verliesrekening? Wat gebeurt er met de inkomsten als het uitvalpercentage in het eerste jaar daalt? Dit soort vragen zijn eenvoudig te beantwoorden met behulp van de scenario planning oplossing van CPMview in SAP Analytics Cloud.

Genoemde oplossing berekent op basis van meerdere drivers (bijvoorbeeld de studentenpopulatie per studierichting) het benodigd aantal onderwijzend personeel en de hieraan gelinkte opbrengsten en kosten. Na het aanpassen van een driver binnen bijvoorbeeld het positieve en het negatieve scenario kan meteen de impact hiervan op de winst-en-verliesrekening per scenario geanalyseerd worden.

Dankzij deze scenario planning oplossing is het mogelijk om eerder besluiten te nemen, omdat de impact van besluiten direct zichtbaar is.

Lunch SAP Analytics Cloud; Scenario planning voor studentenprognose

Graag houden wij u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van SAP Analytics Cloud, specifiek gericht op de onderwijsmarkt. Daarom hebben wij een sessie gepland waarin we u, tijdens een heerlijke lunch, in korte tijd bijpraten over de laatste ontwikkelingen.

Kosten: Voor deelname aan deze sessie zijn geen kosten verbonden.

Event info

Datum: 3 december, 2019

Tijd: 12:00-15:00 uur
Locatie: Experience centre bij SAP Nederland, Amerikastraat 10, 5232 BE ‘s-Hertogenbosch

Aanmelden: Lunch SAP Analytics Cloud

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
https://www.cpm-view.com/cpmview-datamotive-en-ufinity-organiseerden-ontbijtsessie-financiele-planning-sap-analytics-cloud/

CPMview, DataMotive en Ufinity organiseerden een ontbijtsessie over financiële planning met SAP Analytics Cloud

CPMview, DataMotive en Ufinity organiseerden een ontbijtsessie over financiële planning met SAP Analytics Cloud.

Dinsdag 6 augustus 2019, Antwerpen, hotel Van der Valk.

Het was een groot succes met een zeer lekker en uitgebreid ontbijt.

Heeft u deze ontbijtsessie gemist? Op 27 augustus is er een tweede kans.

Details volgen nog!

 

https://www.cpm-view.com/webinar-financiele-planning-sap-analytics-cloud/

Webinar Financiële Planning met SAP Analytics Cloud

Tijdens het webinar Financiële Planning met SAP Analytics Cloud zoomen we in op het budgeting en forecasting proces.

De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

 • Forecast gebaseerd op business drivers in plaats van het optellen van eindresultaten.
 • Doorrekenen van verschillende scenario’s op basis van business drivers en initiatieven.
 • Integratie van een top-down meerjarenplan en bottom-up budgetteringsprocessen.
 • Een systeem dat ondersteunt bij het genereren en analyseren van forecasts op basis van machine learning en algoritmes.
 • Een flexibele forecast, waarbij snel nieuwe ontwikkelingen kunnen worden toegevoegd zonder het eindeloos aanpassen van (Excel) modellen.

 

Bekijk de demo: Financiële Planning met SAP Analytics Cloud

https://www.cpm-view.com/sap-s-4hana-for-group-reporting/

SAP S/4HANA for Group Reporting

Wat is SAP S/4HANA for Group Reporting?

SAP Group Reporting is dé nieuwe consolidatieoplossing van SAP op het S/4HANA platform en is beschikbaar als cloud en in ‘on-premise (op eigen server)’ versie. SAP Group Reporting draait rechtstreeks op de financiële cijfers in het S/4HANA Finance systeem en maakt zo directe consolidatie mogelijk, zonder dat de gegevens overgeladen dienen te worden. Dit maakt een boeking in uw administratie rechtstreeks zichtbaar in de geconsolideerde cijfers. Mocht een deel van uw organisatie niet in het S4/HANA Finance systeem ondergebracht zijn, dan kunnen de cijfers via de SAP Group Reporting Data Collection module ingeladen worden. Wilt u de cijfers visualiseren en presenteren, of geavanceerde planning & forecasting toevoegen, dan schakelt het systeem rechtstreeks met de SAP Analytics Cloud. SAP positioneert Group Reporting als hun nieuwe, strategische oplossing voor alle klanten die een toekomstgerichte, volledige oplossing willen.

Er wordt veel geïnvesteerd om deze nieuwe oplossing alle functionaliteit, kracht en ervaring mee te geven van alle andere SAP consolidatieoplossingen. Met als doel om uw organisatie de meeste krachtige oplossing te bieden op het S/4HANA Finance platform.

Hoe werkt SAP Group Reporting?

SAP Group Reporting haalt zijn cijfers rechtstreeks uit uw S/4HANA systeem, eventueel aangevuld met externe data en handmatige specificaties. Hierna vindt een validatie van de cijfers plaats conform uw eigen eisen. Gevolgd door een valuta omrekening, eventueel handmatige journalen en natuurlijk een consolidatie naar uw groepsstructuur (of verschillende structuren). Deze consolidatie kan als matrix plaatsvinden, bijvoorbeeld conform entiteiten, maar ook kostenplaatsen consolideren over dezelfde data. Hierbij vinden uiteraard ook intercompany- en vermogen eliminaties plaats.

Daarna rapporteert u via Embedded Analytics, Analysis for Office, SAP Analytics Cloud, of Disclosure Management. Voor ieder doel is een rapportage-oplossing beschikbaar.

Wat zijn de voordelen van SAP Group Reporting?

In SAP Group Reporting heeft SAP veel belangrijke, nuttige functionaliteit samengevoegd uit hun huidige en voorgaande consolidatieoplossingen. De beste kenmerken uit Sap BPC, BCS, RTC en BPC Optimized worden gecombineerd op een krachtig platform met directe toegang tot de financiële en niet- financiële onderliggende cijfers. SAP Group Reporting biedt de volgende voordelen:

 • De brede, best-practice functionaliteit zorgt voor een proces-gestuurde, bewezen aanpak;
 • Directe toegang tot het accounting systeem maakt een snellere afsluiting mogelijk met direct inzicht van boeking tot aan geconsolideerde cijfers;
 • Volledige integratie van operationele, lokale data tot aan geconsolideerde groepsdata, inclusief drill-down;
 • Zeer sterke integratie met een groot aantal SAP rapportageoplossingen;
 • Ontwikkeld als cloud-oplossing, maar kan ook lokaal geïnstalleerd worden;

Hoe verhoudt SAP Group Reporting zich tot SAP BPC?

Nog niet zo lang terug hebben we u de nieuwste versie van SAP BPC gepresenteerd: SAP BPC 11 for BW4/HANA. Met SAP Group Reporting is er nu wéér een nieuwe SAP oplossing voor consolidatie. Welke oplossing zou voor uw organisatie het best geschikt zijn? Hoewel het antwoord niet altijd zwart-wit is, kan het volgende advies voor de meeste organisaties aangehouden worden:

 • Indien uw organisatie een S4/HANA Finance omgeving heeft en dit is ook de belangrijkste bron voor uw financiële data à in dat geval is SAP Group Reporting, vaak gecombineerd met SAP Analytics Cloud een goede keuze;
 • Indien u zoekt naar een lokale/on-premise oplossing voor consolidatie (en/of planning/budgetting) en uw heeft een groot aantal bronsystemen à in dat geval is SAP BPC 11 een goede keuze.
https://www.cpm-view.com/sap-bpc-11-1-for-bw4-hana-2-0/

SAP BPC 11.1 for BW4/HANA 2.0

Meer kracht onder de motorkap

Onlangs is SAP BPC 11.1 for BW4/HANA 2.0 uitgekomen. Als we puur functioneel kijken naar de BPC voorkant, dan biedt deze nieuwe (sub) versie van BPC geen verbeteringen ten opzichte van BPC 11.0. Waarom is er dan een nieuwe versie, als er geen functionele wijzigingen zijn? Het antwoord op deze vraag vinden we onder de motorkap: BPC 11.1 draait op BW4/HANA 2.0. Dit platform biedt aanzienlijk voordelen en is nog krachtiger dan zijn voorganger. In dit blog bespreken we enkele van deze verbeteringen.
Voor we de details in gaan een klein beetje achtergrond. ‘SAP BPC 11.1 for BW4/HANA 2.0’, wát een productnaam, waar hebben we het over? SAP BPC, staat voor Business Planning and Consolidation: dit is SAP’s huidige oplossing voor klanten die zowel planning als consolidatie willen implementeren in hun organisatie met de software op een eigen server (on-premise). Deze server kan zowel lokaal staan, als ergens in een (private-) cloud, zoals Azure of Amazon. De toevoeging ‘for BW4/HANA 2.0’ vertelt dat deze software in het SAP BW, Business Warehouse pakket draait, waarbij HANA 2.0 aangeeft dat BW op SAP’s nieuwste HANA applicatie- en database platform draait.
De nieuwste versie van BPC draait dus op een super-modern platform, helemaal klaar voor de toekomst. Veel nieuwe ontwikkelingen in de komende jaren zullen allemaal op dit nieuwe platform plaats gaan vinden, wat het een essentiële voorwaarde maakt om klaar te zijn voor toekomstige updates en ontwikkelingen.
SAP geeft zelf de vernieuwingen in de nieuwe BW als volgt weer. Onder de afbeeldingen lichten we een aantal vernieuwingen toe:

 

 

Web cockpit

De nieuwe web cockpit is gebaseerd op SAP Fiori (de bekende tegels) en geeft toegang tot een groot aantal beheertaken. Met een krachtige zoekfunctie kunnen de BW objecten doorzocht en geopend worden. Tevens kan via de web cockpit masterdata bewerkt worden. Naast master-data zijn ook HANA views te openen.
BW/4HANA Modeling Tools in Eclipse
Naast de web cockpit vindt een groot deel van de ontwikkelwerkzaamheden in de Eclipse modeling tools plaats (HANA Studio). In de vorige versie waren de mogelijkheden nog wat beperkt. Inmiddels is dat hersteld en kunnen ook bijvoorbeeld Process Chains en Currency Translation Types hier gemaakt en bewerkt worden. Een andere krachtige optie betreft de Remodeling optie, waarmee automatisch objecten in een DSO vervangen kunnen worden daar andere objecten.

Data Integration

Een interessante uitbreiding qua data integratie en ontwikkeling is de mogelijkheid om nu rechtstreeks naar standaard DSO’s (datastore objecten) toe te schrijven. Zo zijn er meer mogelijkheden om bijvoorbeeld vanaf de SAP Analytics Cloud gegevens naar BW terug te schrijven.

Analytic Engine

Al sinds de eerste versie van BW4/HANA is SAP bezig om steeds meer berekeningen die plaatsvinden te verplaatsen naar de HANA in-memory engine. Op deze wijze worden steeds meer onderdelen van BW steeds sneller. In BW4/HANA 2.0 zijn nóg meer berekeningen naar de HANA database verplaats, waardoor verschillende rapportagefuncties veel sneller plaats kunnen vinden. Dit geldt o.a. voor de TopN, BottomN, LessThan, GreaterThan, NotBetween functies in een rapport.
Ook kunnen veel meer grafiek types in de SAP Analytics Cloud gebruikt worden met live verbindingen naar het BW systeem, zoals de Waterfall Chart, Geospatial, Time Series, Variance Chart, Linked Analysis with more than one dimension, Conditions en de Tuple Filter.

Conclusie

De nieuwe versie van BPC 11 heeft geen directe functionele voordelen op dit moment. Het onderliggende platform is echter weer volledig up-to-date en biedt dan ook voldoende mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. Zeker voor organisaties die een breder landschap aan SAP producten gebruiken en/of ook BW direct gebruiken. Daarnaast biedt SAP support op BPC 11.1 tot 2024, terwijl de 11.0 slechts tot 2021 ge-support wordt. De overstap naar 11.1 en de nieuwe BW4/HANA is zodoende niet volledig optioneel, maar een belangrijke voorwaarde om op de lange termijn ondersteuning vanuit SAP te behouden.

https://www.cpm-view.com/3-trends-ontwikkeling-cpm-landschap/

3 trends in de ontwikkeling van het CPM landschap

3 trends in de ontwikkeling van het CPM landschap

Cloud, integratie en platform 

Damien Wiegman | 25 april 2019 | 15 minuten leestijd

Het afgelopen decennium heeft niet bol gestaan van de technologische ontwikkelingen rondom Corporate Performance Management oplossingen, maar de markt is klaar voor een significante transformatie. Recente ontwikkelingen met cloud computing, in-memory computing, machine learning, artificial intelligence en big data infrastructuren maken het makkelijker om grote hoeveelheden data te verwerken en eerder risico’s en kansen te signaleren om resultaten te verbeteren. Hoe past de, van oudsher wat conservatieve, finance functie zich aan op deze ontwikkelingen? Hoe spelen CPM vendors hier op in? Ontdek de de ontwikkelingen binnen het CPM landschap.

Van On-Premise naar Cloud

Corporate Performance Management oplossingen helpen de Office of Finance met processen als Financial Close, Rapportage, Budgettering, Planning, Forecasting en Analyse. In figuur 1 vind je een overzicht van de CPM Cycle ontwikkeld door CPMview.

Figuur1 : CPM cycle (© CPMview)

De afgelopen jaren zien wij een toenemende verschuiving in de markt van volwassen on-premise CPM applicaties naar nieuwe innovatieve cloud oplossingen. Gedreven door technologische vooruitgang zoeken CPM vendors naar SaaS oplossingen om de support kosten van hun applicaties te reduceren, flexibiliteit te vergroten en een betere ‘time to value’ te realiseren. Nieuwe CPM cloud oplossingen zijn over het algemeen gebruiksvriendelijker en makkelijker te beheren dan hun on-premise voorgangers en bieden de volgende voordelen:

 • Waarborgen de nieuwste technologie en software versies.
 • Zijn meer geënt op de eindgebruiker van de oplossing waarmee afhankelijkheid van de IT afdeling binnen organisaties wordt gereduceerd.
 • Beloven betere prestaties door innovatieve platformen met in-memory databases.
 • Bieden betere en simpelere integratie mogelijkheden met verschillende data bronnen.
 • Bieden meer vriendelijke en moderne licentie modellen en daarmee een lagere initiële investering voor de klant.

Conclusie, de CPM markt is in beweging! Gevestigde namen in de markt als SAP, Oracle en IBM moeten nieuwe oplossingen ontwikkelen om mee te gaan met deze verschuiving en kunnen niet langer vertrouwen op hun lang gevestigde oplossingen. Ze moeten hun bestaande klanten overtuigen mee te gaan in deze ontwikkeling en de klant een roadmap voorleggen die tegemoet komt aan de moderne wensen en eisen met een acceptabel prijskaartje en migratiepad. Tegelijkertijd zijn de entree barrières voor nieuwe spelers in deze cloud markt lager dan voorheen en hebben deze nieuwe spelers geen hinder van de lastige transitie die bestaande spelers moeten maken. Ondanks dit alles is de markt nog steeds redelijk gecomprimeerd, waarschijnlijk door de relatief hoge ontwikkelkosten en complexiteit om nieuwe oplossingen te creëren. Toch hebben spelers als OneStream Software, Workiva en Vena Solutions, allen opgericht rondom het begin van dit decennium, zichzelf een belangrijke positie weten te verwerven in de markt voor Corporate Performance Management oplossingen en weten zij hun gevestigde concurrenten op verschillende punten voor bij te streven .


Figuur 2: CPM Value Matrix – NUCLUES RESEARCH

Cloud, integratie en platform  – de woorden voor succes?

Grote kans dat als je vandaag de dag op de website van een CPM vendor kijkt dat je de woorden cloud, integratie en platform zult terugvinden. De strategie van de CPM vendors is ook grotendeels gericht op deze begrippen, al is de betekenis niet voor alle leveranciers hetzelfde. Om dit te illustreren zetten wij onderstaand onze technologie partners SAP en OneStream Software eens naast elkaar om te zien hoe zij invulling geven aan deze termen. Graag wil ik daarbij nadrukkelijk vermelden dat dit onze eigen interpretatie is van de strategische koers van SAP en OneStream in deze.

SAP – The Intelligent Enterprise

SAP is een inhaalslag aan het maken in de cloud markt met het eigen SAP Cloud Platform. SAP biedt een high performance in-memory HANA database. Een volwassen ERP suite genaamd S/4 dat kan stoelen op jarenlange ervaring in de on-premise markt met voorlopers als R/3 en ECC. Een digitaal platform gericht op integratie en intelligente technologieën als Artificial Intelligence, Machine Learning, IoT en Blockchain. SAP positioneert zich voor de toekomst als een Cloud company met Intelligente Oplossingen: The Intelligent Enterprise.

SAP benadrukt nadrukkelijk het geïntegreerde platform met oplossingen voor o.a. Finance, Supply, HR, Sales en Manufacturing. Specifiek kijkende naar de CPM markt gaat de integratie verder want SAP integreert binnen haar platform ook ERP met CPM. Je zou ook kunnen zeggen dat SAP operationeel finance samenbrengt met planning, budgettering, consolidatie en rapportage, oftewel de vraagstukken op management niveau.

Gedreven door de technologische vooruitgang is het in de visie van SAP mogelijk om data te plannen, te consolideren en te analyseren op grote hoeveelheden data en een hoog detail niveau van master data. Het bij elkaar brengen van Finance en CPM in één platform waarborgt data kwaliteit, één definitie van de waarheid, een snellere close of zelfs continuous accounting, en een volledige transparantie en audit-trail. Niet langer is het nodig om de lokale cijfers van entiteiten over te halen uit de lokale accounting systemen naar een CPM oplossing voor bijvoorbeeld de Group Close. De consolidatie functionaliteit is rechtstreeks beschikbaar in de S/4 HANA Finance suite waarbij de local close en group close twee kanten van dezelfde medaille zijn. Een en ander kan als onderstaand worden geïllustreerd, zie figuur 3:


Figuur 3: Group reporting scenario landscapes

SAP zet dus vol in op het samenbrengen van ERP en CPM in een totale Finance solution. Cloud based in architectuur en delivery met gebruik van moderne en intelligente technologieën. Een ambitieuze strategie met mogelijk een aantal implicaties voor haar CPM toepassingen.

Brede innovatie agenda

Door de brede agenda aan SAP innovaties binnen het platform, waar wij rustig kunnen vaststellen dat de ERP laag (de basis) de eerste prioriteit heeft, kan SAP potentieel wat achterop raken met de ontwikkelingen van haar CPM cloud oplossingen t.o.v. de concurrentie in de markt.

SAP Group Reporting is de nieuwe strategische oplossing van SAP voor Financial Consolidation en de Group Close. Het product is pas recentelijk op de markt gekomen en is daarmee nog niet volwassen en bewezen, maar belooft voor de toekomst een breed en geavanceerd pakket aan functionaliteiten. SAP combineert het beste van haar verschillende on-premise consolidatie oplossingen in deze nieuwe oplossing. Dan hebben wij het over SAP BW-BCS, SAP BPC (voormalig Outlooksoft) en SAP Financial Consolidation (voormalig Cartesis).

SAP Group Reporting is primair ontwikkeld als geïntegreerde oplossing binnen het S/4 landschap en kan zowel in de cloud als on-premise uitgerold worden, zie figuur 4 voor een overzicht van Group reporting achritectuur.  SAP Group Reporting is ook beschikbaar als standalone public cloud oplossing los van operationele accounting en andere ERP functionaliteiten in S/4 HANA.Figuur 4: Group reporting architectuur

Naast Group Reporting is SAP Analytics Cloud (SAC) de strategische FP&A oplossing van SAP.SAP Analytics Cloud brengt business intelligence en planning functionaliteiten bij elkaar in één product en maakt gebruik van machine learning en AI voor predictive analytics. Samen met Group Reporting en S/4 Finance biedt SAC een totaal oplossing voor financiële Actuals, Budget en Forecasts binnen het S/4 landschap.Figuur 5: FP&A for SAP S/4HANA Cloud

SAP’s CPM aanbod voor nu en in de toekomst

SAP biedt voor de nabije toekomst een zeer geavanceerd en ruim pakket aan CPM functionaliteiten binnen haar S/4 platform. Een concurrentie onderscheidend totaalpakket waarbij de eigen database technologie, ERP oplossingen en CPM oplossingen samen komen in één financieel management systeem. Zeker voor full swing S/4 klanten een zeer mooie propositie.

Naast het innovatieve cloud portfolio kunnen SAP klanten de komende jaren ook nog steeds kiezen voor de volwassen en bewezen on-premise oplossingen als SAP Business Planning en Consolidation. In een managed hosting scenario op het moderne BW/4 HANA landschap met volledige integratie van SAP Analytics Cloud een complete, bewezen en moderne standalone CPM oplossing.

OneStream – the modern, unified platform for corporate performance management

Ook bij OneStream staan de woorden platform en integratie centraal. OneStream wordt zowel on-premise als in de cloud aangeboden waarbij de migratie van het ene naar het ander scenario een kwestie van uren is. Kortom, in haar DNA als cloud oplossing ontwikkeld met maximale IT uitrol scenario’s.

Toch hebben de woorden platform en integratie hier een andere betekenis dan bij SAP. OneStream is namelijk ontworpen om een onafhankelijke CPM oplossing te zijn, niet gekoppeld aan een voorkeur ERP applicatie en oplossing.

Platform betekent bij OneStream een kernoplossing  voor Financiële Consolidatie, Rapportage, Planning, Analytics en Data kwaliteit in één en hetzelfde product. Daarnaast heeft het OneStream SmartCPM platform haar eigen MarketPlace. Dit laat zich het gemakkelijkste vergelijken met de AppStore (MarketPlace) op je iPhone (Platform). Als gebruiker van OneStream is het mogelijk voortdurend nieuwe oplossingen te downloaden in het OneStream platform voor bijvoorbeeld account reconciliatie en speciale planningsoplossingen voor HR, Sales, CAPEX en Cash. Maar denk ook aan workflow oplossingen om meer grip te houden op de afsluiting zoals een Task Manager en Close Manager. En meer recent oplossingen om tegemoet te komen aan de vereisten van IFRS 16 of geavanceerde dashboard mogelijkheden.

Platform staat hier dus voor integratie van de belangrijkste CPM processen voor de Office of Finance. Continue innovatie via de MarketPlace, flexibiliteit zonder directe afhankelijkheid van de structuren van één ERP, en geavanceerde methoden om (master) data vanuit verschillende bronnen te kunnen integreren met behoud van data kwaliteit. Een platform dat goed om kan gaan met heterogene landschappen en de flexibiliteit biedt aan organisaties om buiten vastomlijnde ERP structuren om nieuwe bedrijven op te nemen in de financiële rapportages. Een platform dat tegemoet wil komen aan de beste CPM oplossingen voor de velen zonder deze specifiek te optimaliseren voor een bepaalde ERP oplossing.

Belangrijke vraagstukken bij een op zichzelf staande CPM oplossing blijven altijd wel hoe de oplossing om kan gaan met master data management en governance vraagstukken tussen verschillende applicaties. Performance vraagstukken als er een groot detail van brondata nodig is voor management doeleinden. De daadwerkelijke implementatie tijd die nodig is om data en bronsystemen te integreren. En de onvermijdelijke duplicatie van gegevens (single source of truth) en bijbehorende data kwaliteit vraagstukken. Ook bij OneStream implementaties dient aan deze vraagstukken voldoende aandacht te worden geschonken.


Figuur 6 SmartCPM Platform OneStream

Slotsom

Het CPM landschap is in beweging. Er valt wat te kiezen voor organisaties die op zoek zijn naar vervanging van hun huidige CPM 1.0 oplossingen voor de Office of Finance. Kies je strategisch voor de all-in-solutions van de grote vendors als SAP en Oracle en behaal je op langere termijn schaalvoordelen uit je investering? Bieden deze vendors wel de beste tailored made oplossingen voor jouw complexe organisatie? Zijn deze oplossingen flexibel en kosten-efficiënt genoeg om mee te bewegen met de marktontwikkelingen?

Of ga je voor een best of breed CPM 2.0 oplossing gebouwd met als doel de beste CPM ervaring te bieden. Oplossingen die flexibel, onafhankelijk zijn en integreren met een veelvoud van G/L en ERP systemen. Waar het ownership en beheer primair bij de Office of Finance kan liggen.

Wij blijven de ontwikkelingen met veel interesse volgen.

Wilt u meer informatie over onze SAP of OneStream dienstverlening? Hebt u hulp nodig bij het maken van de juiste keuze voor uw volgende CPM oplossing?

Neem vrijblijvend contact op.