Wat is Corporate Performance Management?

De “CPM” in CPMview staat voor Corporate Performance Management. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee en waarom is dit zo belangrijk dat het zelfs in de naam van ons bedrijf staat? Hoog tijd om eens een blog te wijden aan één van de belangrijkste principes in de aansturing van organisaties.

Wat is Corporate Performance Management?

Corporate Performance Management is de integratie van processen, methoden en systemen met als doel om een organisatie te sturen.”

Corporate Performance Management, oftewel prestatiemanagement, is natuurlijk niet nieuw. Organisaties zijn al tijden bezig om hun prestaties, zowel financieel als kwalitatief, te meten en te managen. Een bekend principe hierin is de Deming-cycle, plan-do-check-act, waarbij een plan wordt opgesteld en uitgevoerd, het resultaat beoordeeld wordt en daarna bijsturing plaatsvindt. Dit principe wordt al zeer lang van directiekamer tot aan werkvloer toegepast.

Informatie toepassen

Door de ontwikkeling van informatiesystemen de laatste 20 jaar, is er veel veranderd in de manier waarop dit principe wordt toegepast. Door de toepassing van (management-)informatie kan er steeds beter bijgestuurd worden. Daarnaast is veel onderzoek gedaan naar de optimalisatie van zowel de primaire als ondersteunende bedrijfsprocessen. Tegenwoordig definiëren we Corporate Performance Management dan ook als de integratie van processen, methoden en systemen met als doel om een organisatie te sturen.

Processen en software

De processen die hierin vaak gehanteerd worden, staan in de afbeelding weergegeven: Strategy, Planning, Budgeting, Reporting, Analysis, Intervention en Forecasting (in principe nog steeds de bekende plan-do-check-act). Al deze processen kunnen tegenwoordig perfect ondersteund worden met software, zodat de aandacht van de organisatie daar kan liggen waar het de meeste meerwaarde biedt: in de business zelf en niet bij het verzamelen en verwerken van data.

corporate performance management

Het implementeren van deze processen met de juiste software, dat is wat wij doen. Onze kijk op uw CPM processen: CPMview.

Meer weten over onze oplossingen?

Wilt u meer weten over onze oplossingen, klik dan op een van de links hieronder:

Contact

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op.

Contact