Country-by-country applicatie

Country-by-country rapportage en analyse met SAP Analytics Cloud


Snel en direct inzicht in fiscale gevolgen en resultaten is een belangrijke vereiste in deze tijd. CPMview levert voor de Country-by-Country rapportage een handige all-in-one cloudapplicatie waarmee de Country-by-Country rapportage snel kan worden samengesteld, gerapporteerd en gepubliceerd. Daarnaast geeft de app direct inzicht in de informatie en de wijze waarop de belastingdienst deze interpreteert. De app beschikt ook over vele overzichtelijke dashboards voor meer detail en verdere analyses.

Country-by-Country App

CPMview heeft ruime ervaring met tax rapportagesystemen. Hierdoor begrijpen wij als geen ander waar organisaties op het gebied van Country-by-Country rapportage behoefte aan hebben. CPMview biedt op basis van deze behoeften in de markt een efficiënt en betrouwbaar alternatief voor de Excel-problematiek.  De Country-by-Country App (‘CbC App’) is een moderne en eenvoudige oplossing op basis van het SAP Analytics Cloud platform.  De applicatie bestaat uit vier onderdelen: samenstellen, OECD rapportage (tabel I, II, III), OECD beoordeling en analyse.

Samenstellen

Het platform biedt een eenvoudige wizard om één of meerdere bronnen te ontsluiten. De data kan eenvoudig worden gekoppeld aan de Country-by-Country rapportage en hierbij is direct inzicht in de kwaliteit en de oorsprong van de data. Op deze wijze kunnen problemen bij het rapporteren direct worden onderzocht en opgelost. In een aparte module is tevens een oplossing ingericht voor bedrijven waarbij te veel bronsystemen moeten worden ontsloten om te komen tot een eenduidige rapportage. Daarbij wordt tevens de mogelijkheid geboden om last-minute correcties te verwerken.

Rapportage

In de applicatie is het mogelijk om op een drietal manieren data te rapporteren en te analyseren. Uiteraard zijn de officiële OECD-rapportages beschikbaar. Daarnaast is in een overzichtelijk dashboard een assessment rapportage opgenomen ter interpretatie van de aangeleverde cijfers in kernratio’s en risicoanalyse door OECD. Op deze wijze heeft u hetzelfde inzicht als de belastingdienst. Ook zijn er vijf dashboardpagina’s om meerwaarde uit het toch al verplichte rapportageproces te halen.

OECD Tabel I, II, III; de officiële rapportage van de OECD. Vanuit de rapportage kan eenvoudig worden doorgeklikt naar onderliggende data.  Op deze wijze biedt de applicatie transparantie in de gerapporteerde cijfers.

Assessment

In een vijftal dashboards worden kernratio’s en risico classificaties vanuit de OECD  gepresenteerd. Zo heeft u altijd hetzelfde inzicht als de belastingdienst, weet u welke jurisdicties binnen een hoger risicoprofiel vallen en zijn de afwijkingen en correlaties in de ratio’s bekend. Op deze wijze wordt u niet langer verrast door de vragen vanuit de belastingdienst.

Analyse

Dashboards waarin verdere analyses zijn opgenomen. Het gaat hierbij om alle data welke met één druk op de knop meegenomen kunnen worden om de Country-by-Country rapportage meer te laten zijn dan een verplichte rapportage. Er kan op deze wijze inzicht worden gegeven in bijvoorbeeld Royalty-stromen of Transfer Pricing vraagstukken.

Publicatie

De laatste stap van het Country-by-Country rapportageproces is het indienen van de rapportage bij de belastingdienst. Hiervoor is een publicatietool beschikbaar. De tool bestaat uit onderdelen voor het generen van de XML-template conform OECD-standaarden en publicatiefunctionaliteit voor indienen van de rapportage bij de belastingdienst.  Beide faciliteiten zijn los van elkaar in te zetten. Op deze wijze wordt u volledig ontzorgd binnen het rapportageproces.

Oplossingen

De rapportage applicatie wordt aangeboden in 3 verschillende varianten:

 

Standard CbC App

Het samenstellen en rapporteren van de Country-by-Country rapportage in één handige app. Daarbij heeft u naast de rapportage van de OECD beschikking over de assessment tool en de analyse tool.

Premium CbC App

Deze app voorziet niet alleen in het samenstellen en rapporteren maar ook in de publicatie naar XML en de deponering van de CbC rapportage bij de belastingdienst op basis van een door CPMview ontwikkelde template.

Enterprise CbC App

Deze variant is bedoeld voor organisaties waarbij de benodigde informatie niet of in een dermate grote diversiteit in verschillende systemen is opgeslagen dat handmatige invoer benodigd is. Het systeem is voorzien van een workflow, agenda en voortgangsmonitor.

Tijd- en kwaliteitswinst


Met de CbC app in SAC wordt tijd bespaard met het samenstellen van de Country-by-Country rapportage en worden onaangename verrassingen voorkomen. Door de heldere dashboards is in één oogopslag zichtbaar op welke wijze belastingdiensten de gegevens interpreteren en aanvullende dashboards zijn aanwezig om de applicatie van meerwaarde te laten zijn voor de organisatie.

Deze tijd en kwaliteitswinst kan ervoor zorgen dat de tax accountants, fiscalisten en controllers zich kunnen concentreren op de werkelijke vraagstukken binnen de organisatie.

Contact

Wilt u meer informatie over Country-by-country rapportage en analyse? Neem vrijblijvend contact op.

Contact