Count on more

tijdige info

Planning, Budgettering en Forecasting

Efficiënt plannen

Onze oplossing voor plannen, budgetteren en forecasten neemt u veel werk uit handen. Tevens stijgt de kwaliteit van uw planningsproces, omdat het beter aansluit op uw business. De oplossing biedt tevens mogelijkheden om de frequentie van uw forecastingproces te verhogen. Bovendien kunt u sneller inspelen op veranderingen.

Ieder jaar doorloopt u opnieuw het tijdrovende proces van planning, budgetteren en forecasten. Er zijn veel mensen bij betrokken en het duurt soms wel een kwartaal om alle gegevens met elkaar te combineren. Vervolgens is het nog maar afwachten of de resultaten overeenkomen met de werkelijkheid.

Fors en snel besparen

Planning, budgetteren en forecasten zijn bij uitstek processen waarop uw organisatie fors en snel kan besparen. Om te beginnen kunt u het aantal manuren flink verminderen door gebruik te maken van onze oplossing die u veel werk uit handen neemt. Vervolgens stijgt de kwaliteit van uw planningsproces, omdat het beter aansluit op wat er gebeurt in uw business. Dit biedt tevens de mogelijkheid om de frequentie van uw forecastingproces te verhogen. Omdat u dichter op de markt zit, kunt u bovendien sneller inspelen op veranderingen.

‘Driver based’ benadering

CPMview hanteert een ‘driver based’ benadering. Dit betekent dat we alle relevante stappen in uw bedrijfsprocessen doorlopen en deze op een logische, gestructureerde wijze met elkaar verbinden. Het resultaat is dat u iedere wijziging in omzet, kosten, productie, personeel, loonkosten, investeringen en operationele kosten in onderlinge samenhang kunt uitrekenen. Zo ziet u meteen welke invloed het vergroten van de omzet heeft op uw budgetten. U kunt uw planning en budgetproces beter aansturen omdat u altijd over één versie van de waarheid beschikt, maar ook meer inzicht heeft in jaarbudget, meerjarenbegroting en rolling forecast.

Onze klanten

Wilt u graag weten wat wij op het gebied van Planning, Budgettering en Forecasting bij onze klanten doen?

Lees meer over onze klantcases>>

 

Software

Voor Planning, Butgettering & Forecasting maken wij gebruik van software van SAP.

Meer informatie over Software>>

Contact

Wilt u meer informatie? Wij informeren u graag over wat wij voor u kunnen betekenen.

Neem contact op!