Cash Flow Forecasting & Liquidity Planning

Efficiënt gebruik van kapitaal


Continue winststromen en duurzaam cash management zijn fundamenteel voor het (voort)bestaan van gezonde bedrijven. Treasurers en CFO’s zoeken geïntegreerde, flexibele en robuuste oplossingen die de besluitvorming op korte- en lange termijn ondersteunen.

Wij implementeren geautomatiseerde en geïntegreerde cash flow en liquiditeitsplanning met behulp van moderne CPM-technologieën. Deze oplossingen helpen onze klanten om tijdig het juiste inzicht te verkrijgen op het gebied van actuele, korte termijn- en lange termijn liquiditeitsposities.

Bekijk de webinar

Een moderne oplossing voor Cash flow forecasting & Liquidity planning

Economische schommelingen vragen soms om onmiddellijke actie. Belangrijke doelstellingen daarbij zijn:

 • tijdig aan betalingsverplichtingen kunnen voldoen;
 • het doeltreffend inzetten van liquide middelen; en
 • het verminderen of elimineren van kosten gelinkt aan kortetermijnleningen.

Cash flow forecasts projecteren toekomstige cash flows, variërend van uren tot jaren, waarbij kasoverschotten of mogelijke kastekorten worden geïdentificeerd. In onze oplossing kunnen verschillende scenario’s met betrekking tot de liquiditeitspositie berekend worden op basis van meerdere drivers. Het gebruik maken van voorspellende mogelijkheden verbetert de liquiditeitsplanning door het visualiseren van verschillende granulatieniveaus op een flexibele en geautomatiseerde manier.

Cash flow forecasting en Liquidity planning met CPMview

Gegenereerde data in combinatie met automatisch ingeladen bronnen zoals bankafschriften komen samen in onze bewezen oplossing. Hierdoor wordt volledige afstemming tussen winst- en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten mogelijk, met de mogelijkheid om toekomstige cash en liquiditeit te voorspellen, op basis van eenvoudig te gebruiken scenario’s en drivers.

De actuele data dient als basis voor geïntegreerd cash management. De combinatie van toekomstige investeringsplannen, kapitaalinjecties en andere prognoses (d.w.z. verkopen en aankopen) genereren een geïntegreerde balans- en kasstroomprognose. Op basis van gevoeligheidsratio’s en drivers (als dagen verkoop/te betalen aankopen en betalingstermijnen) wordt uw liquiditeitsplan automatisch gegenereerd en continu bijgewerkt met uw laatste actuele cijfers. De liquide middelen kunnen efficiënter tussen bankrekeningen worden verschoven om tekorten en overschotten te beheren, waardoor het werkkapitaal wordt geoptimaliseerd.

Onze oplossing ondersteunt u bij het nemen van juiste en tijdige beslissingen, op zowel operationeel, tactisch en strategisch niveau!

Belangrijkste voordelen van onze Cash flow forecasting & Liquidity planning oplossing:


 • Accurate & directe inzichten in huidige en toekomstige liquide middelen.
 • Volledig geautomatiseerde cash flow & liquiditeitsplannen.
 • Geïntegreerde plannen, altijd bijgewerkt met de meest recente realisatiecijfers.
 • Geïntegreerde plannen, van verkoop en investeringen tot cash.
 • Multi-level granulariteit.
 • Geautomatiseerde processen, calculaties en visualisaties.
 • Real-time toegang tot gegevens en één enkele bron van waarheid.
 • Exporteer functionaliteiten naar Excel.

Webinar Cash flow forecasting en Liquidity planning

In onze webinar gaan we dieper in op de geïntegreerde cash flow forecast en liquiditeitsplanning. Wij stellen ons zelf voor en laten u onze oplossing zien in een sessie van 45 minuten.

Wij laten u zien hoe een moderne CPM-oplossing organisaties kan helpen bij het realiseren van frequenter en nauwkeuriger inzicht in cash en liquiditeit op de korte en lange termijn.

Het principe van “moderne cash flow- en liquiditeitsplanning” wordt hier toegepast om te zorgen voor een snelle en betrouwbare integratie van liquiditeits- of cash gerelateerde gegevens van bronsystemen tot elke planningshorizon.

Van rapportage over uw liquide middelen tot een cash flow forecast. Vervolgens zullen geautomatiseerde liquiditeitsprognoses worden uitgevoerd om toekomstige cash en liquiditeitsposities vaker en nauwkeuriger te rapporteren waardoor wij het cash- en liquiditeitsplanning noemen.

Wat kunt u verwachten

 • Beschrijving van onze business case voor de demo
 • Investeringsplannen
 • Winst- en verlies planning
 • Balans planning
 • Cash flow planning
 • Driver-based liquiditeitsplanning
 • Q&A

Webinar Liquidity Planning & Cash Flow Forecasting

Heeft u onze webinar gemist? Deze is nu online beschikbaar!

Bekijk de webinar

Contact

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem vrijblijvend contact op.

Contact