Count on more

strategy management

Tax reporting

Geïntegreerde oplossing voor nieuwe BEPS rapportages

Vanaf 2016 worden multinationals geconfronteerd met de nieuw BEPS richtlijnen vanuit de G20 / OESO. (Deze richtlijnen zijn ondergebracht in ‘Base Erosion and Profit Shifting Project’ (BEPS) en bestaan uit een Country by Country rapportage (CBC) en een master & local file. Niet alleen betekent dit een extra rapportage verplichting; eveneens zijn multinationals dan verplicht om fiscale constructies inzichtelijk te maken. Daarnaast pleit Nederland ervoor om deze rapportage openbaar te maken.

Wat betekenen de nieuwe BEPS richtlijnen voor uw organisatie en wat betekent dit voor u als CFO?

Uit onderzoek blijkt meer dan 80% van de CFO’s zich zorgen maken over reputatierisico’s, belastingrisco’s en de administratieverplichtingen.

Een efficiënt en soepel tax reporting proces

Tax reporting kan een complex proces zijn binnen uw organisatie met veel informatiebronnen en handmatig werk. Daarnaast verandert fiscale wet- en regelgeving over de hele wereld in een hoog tempo en hebben fiscale rapportages een verhoogde aandacht van zowel interne als externe belanghebbenden.

CPMview heeft een eigen oplossing ontwikkeld voor tax reporting die aansluit bij verschillende tax rapportages en bestendig is voor de toekomst. Deze oplossing is eenvoudig zelf te beheren en sluit aan bij uw huidige bedrijfsprocessen.

Werkwijze tax reporting proces

De oplossing van CPMview voor tax reporting bevat onder andere:

  • Tax accounting
  • Country-by-Country rapportages
  • Fiscale eenheidsrapportages

Tax accounting

Fiscale wet- en regelgeving verschillen over de gehele wereld. Voor veel organisaties is het een uitdaging om te komen tot een eenduidige tax rapportage, waarbij commerciële cijfers en fiscale resultaten op elkaar aansluiten. Onze module voor tax accounting zorgt ervoor dat de harmonisatie en integratie kan plaats vinden door bestaande informatiebronnen te laten samenkomen en te verrijken met aanvullende informatie. Onze oplossing brengt deze informatie samen en geeft inzicht in:

  • Commerciële en fiscale waarderingen
  • Permanente en tijdelijke verschillen
  • Effectieve fiscale belastingdruk doormiddel van een door het systeem gegeneerde ETR-bridge.

Daarnaast is het mogelijk om dit onderdeel uit te breiden met een fiscale forecast.

Country-by-Country rapportage

Vanaf 2016 zijn de nieuwe BEPS-richtlijnen vanuit de G20/ OESO van kracht. Deze richtlijnen zijn ondergebracht in ‘Base Erosion and Profit Shifting Project’ (BEPS) en bestaan uit een Country-by- Country rapportage (CbC). Niet alleen betekent dit een extra rapportageverplichting; eveneens zijn multinationals dan verplicht om fiscale constructies inzichtelijk te maken.

De oplossing voor country-by-country rapportages bestaat naast de verplichte rapportages, uit brugstaten en een dashboard voor analyses. Eveneens wordt er een XML-rapportage gegenereerd voor de aanlevering naar de belastingdienst.

Fiscale eenheidsrapportage

Het rapportageproces voor Nederlandse fiscale entiteiten kan worden ondersteund door commerciële cijfers te structureren tot de fiscale rapportage, fiscale correcties te faciliteren en te consolideren.

CPMview biedt een volledige risicoanalyse die door u zelf eenvoudig te beheren is, zodat u ook in de toekomst grip heeft op de risico’s die deze nieuwe richtlijnen voor BEPS reporting met zich meebrengen.

Vrijblijvende demo

CPMview helpt u inzicht te geven in de risico’s en mogelijke oplossingenrichtingen. Daarbij weten wij hoe u op efficiënte wijze de BEPS vereisten kunt integreren met uw bestaande processen. Onze oplossing faciliteert zowel in het besluitvormingsproces (tax planning) als het rapportage proces.

Wilt u op de korte termijn inzicht in de gevolgen van de nieuwe richtlijnen voor uw bedrijf? Wij zorgen voor een snelle en effectieve implementatie.

Neem contact op, wij vertellen u graag alles wat u als CFO nu al moet weten over deze nieuwe fiscale regelgeving.

Uitgebreide ervaring met tax reporting

CPMview heeft uitgebreide ervaring met het inrichten van tax reporting processen bij haar klanten.
CPMview onderscheidt zich van anderen op het gebied van fiscale rapportage doordat deze:

  • Geïntegreerd worden in bestaande bedrijfsprocessen
  • Een continu proces zijn
  • Zelf uitvoerbaar zijn

Contact

Wilt u meer weten over deze projecten en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op.

Neem contact op!