Scenario planning voor het hoger onderwijs

Scenario planning op basis van drivers met SAP Analytics Cloud


Wat is de impact van een stijgende instroom van studenten op de winst-en-verliesrekening? Hoeveel verandert de omzet als het uitvalpercentage in het eerste jaar daalt? Dit soort vraagstukken zijn eenvoudig te beantwoorden middels de scenario planning oplossing van CPMview in SAP Analytics Cloud.

Deze plug & play applicatie biedt u de mogelijkheid om eerder en beter onderbouwde besluiten te nemen omdat de impact van besluiten meteen zichtbaar zijn.

Scenario planning op basis van drivers voor het Hoger Onderwijs

CPMview heeft ruime ervaring met financiële scenario planning op basis van drivers voor het Hoger Onderwijs. Hierdoor begrijpen wij als geen ander waar deze organisaties op het gebied van de studentenforecast behoefte aan hebben. CPMview biedt op basis van deze behoeften in de markt een efficiënt en betrouwbaar alternatief voor de Excel-problematiek. De applicatie is een moderne en eenvoudige oplossing op basis van het SAP Analytics Cloud platform. Bij de start van de planning genereert de applicatie een volledig basis scenario die de resultaten voor het gewenste aantal toekomstige jaren berekent. Na het aanpassen van een driver binnen bijvoorbeeld het positieve en het negatieve scenario kan meteen de impact hiervan op de winst-en-verliesrekening per scenario geanalyseerd worden.

Interne drivers

Op basis van interne business drivers worden in de applicatie eerst de volledige studentenpopulatie en het aantal medewerkers per studierichting berekend. Op basis van deze aantallen worden de inkomsten vanuit de studenten en de kosten gelinkt aan de medewerkers berekend.

De basis van de applicatie is de berekening van de totale studentenpopulatie aan de hand van de volgende interne drivers:

Drivers berekening studentenpopulatie

 • De instroom van studenten per studierichting; 
 • Het uitvalrendement per jaar per studierichting; 
 • Het afstudeerrendement per jaar per studierichting. 

Drivers berekening aantal medewerkers

 • De student / docent ratio per studierichting voor onderwijzend personeel;
 • De student / docent ratio per studierichting voor de verschillende categorieën binnen het ondersteunend onderwijzend personeel;
 • De student / docent ratio per studierichting voor externe medewerkers.

Drivers berekening inkomsten en kosten gelinkt aan studenten

 • Het wettelijke en het gerealiseerde collegegeld per student per studierichting;
 • De personeelskosten per interne medewerker per studierichting;
 • De personeelskosten per exter ne medewerker per studierichting.

Externe drivers

Het marktaandeel van de organisatie kan aan de hand van de berekende studentenpopulatie bepaald worden. Samen met de tarieven per student van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt de totale rijksbijdrage berekend. Deze rijksbijdrage wordt vervolgens gealloceerd aan de verschillende studierichtingen op basis van het aantal studenten per studierichting. Hiervoor worden onderstaande externe drivers gebruikt:

Drivers voor de marktaandeel berekening

 • Het landelijk aantal gewogen inschrijvingen en graden van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 • Het aantal gewogen inschrijvingen en graden van de organisatie.

Drivers voor de rijksbijdrage berekening

 • Het marktaandeel van de gewogen inschrijvingen en graden;
 • De opbouw van het macrobudget van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 • Het tarief per student van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Driver voor de rijksbijdrage allocatie

 • Ratio voor de interne toewijzing van de totale rijksbijdrage aan de verschillende studierichtingen.

Resultaat

De resultaten van alle berekeningen worden per scenario in de winst-en-verliesrekening opgenomen. De delen van de winst-en-verliesrekening die niet op basis van drivers berekend worden, zoals de vaste kosten, worden op basis van het gemiddelde van een aantal jaren gevuld. Daarnaast is het altijd mogelijk handmatig aanpassingen te maken per scenario.

Analyse

De resultaten kunnen per scenario voor de verschillende aspecten van de oplossing geanalyseerd worden. Zo kunnen bijvoorbeeld de te verwachten collegegelden per studierichting in zowel tabellen als grafieken bekeken worden.

Daarnaast geeft het dashboard in één oogopslag inzicht in de verschillende ingevoerde waarden per driver per scenario.

Oplossing

Deze planningsapplicatie wordt aangeboden in de volgende 3 varianten:

Explorer: Deze oplossing bevat de planning van de gehele resultatenrekening op basis van de verschillende interne- en externe drivers. De driver input wordt op basis van historische gemiddelden gegenereerd.

Advanced: Speciaal voor organisaties die zowel de resultatenrekening, de balans als de cashflow willen plannen aan de hand van interne- en externe drivers. De driver input wordt op basis van historische gemiddelden gegenereerd.

Predictive Forecasting: De Predictive Forecasting functionaliteiten van SAC worden in deze oplossing gebruikt om de resultatenrekening, de balans en de cashflow te forecasten. De driver input wordt op basis van Machine Learning algoritmes gegenereerd.

Tijds- en kwaliteitswinst


Dankzij deze scenario planning oplossing is het mogelijk om bepaalde scenario’s direct door te rekenen en te vergelijken. Daarnaast kunnen ‘What-if’ vraagstukken eenvoudig en snel beantwoord worden. Met deze applicatie is het dus mogelijk om sneller en beter onderbouwde besluiten te nemen, omdat de impact van besluiten direct zichtbaar is.

Deze tijd- en kwaliteitswinst kan ervoor zorgen dat controllers zich kunnen concentreren op de werkelijke vraagstukken binnen de organisatie.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op.

Contact